Kazan Dairesi Yardımcı Ekipmanları

Kazan Dairesi Yardımcı Ekipmanları

Yardımcı ekipmanlar genellikle ekonomizer, degazör, kondens, damperden oluşmaktadır. Bu yardımcı ekipmanlar proje bazında değişkenlik gösterebilmektedir. ​​

Ekonomizerler

Ekonomizerler

Endüstriyel kazanların veya proseslerin bacalarından atılan duman gazı büyük miktarda termal enerjiye sahiptir. Ekonomizerler duman gazındaki bu enerjiyi kullanarak kazana giren, ya da işletmenin her hangi bir yerinde kullanılan suyun/havanın sıcaklığı artırarak enerji tasarrufu sağlarlar.

Kazan duman gazı çıkış sıcaklığı ve yakıt cinsine bağlı olarak kazan veya tesis veriminde %3 ile %8,5 arasında verim artışı sağlanır.​

 

Degazör

Degazör

Kazan ve tüm tesisatlardaki korozyonu engellemek için kazan besi suyundaki O2 gazı belli bir değerin altında tutulmalıdır. Degazör, besi suyunun içindeki çözünmüş gazları uzaklaştırmak için kullanılan bir ekipmandır. Buhar sistemlerini korozif gazların etkilerinden korur.