Kazan Dairesi Yardımcı Ekipmanları

Kazan Dairesi Yardımcı Ekipmanları

Yardımcı ekipmanlar genellikle ekonomizer, degazör, kondens, damperden oluşmaktadır. Bu yardımcı ekipmanlar proje bazında değişkenlik gösterebilmektedir. ​​

Ekonomizerler

Ekonomizerler

Endüstriyel kazanların veya proseslerin bacalarından atılan duman gazı büyük miktarda termal enerjiye sahiptir. Ekonomizerler duman gazındaki bu enerjiyi kullanarak kazana giren, ya da işletmenin her hangi bir yerinde kullanılan suyun/havanın sıcaklığı artırarak enerji tasarrufu sağlarlar.

Kazan duman gazı çıkış sıcaklığı ve yakıt cinsine bağlı olarak kazan veya tesis veriminde %3 ile %8,5 arasında verim artışı sağlanır.​

 

Degazör

Degazör

Kazan ve tüm tesisatlardaki korozyonu engellemek için kazan besi suyundaki O2 gazı belli bir değerin altında tutulmalıdır. Degazör, besi suyunun içindeki çözünmüş gazları uzaklaştırmak için kullanılan bir ekipmandır. Buhar sistemlerini korozif gazların etkilerinden korur.

Kondens Tankı

Kondens Tankı

İşletmeden ve buhar kazan dairesinden dönen kondenslerin toplandığı ve set edilen seviye değerine göre eksik kalan taze(make-up) suyun ilave edilerek degazöre pompalamak için depolandığı tanktır.

Taşınan kondens, tank içerisine tank boyunca homojen ve emniyetli bir şekilde nüfuz edebilmesi için özel tasarlanmış kondens dağıtım sistemiyle enjekte edilmektedir. Bu şekilde flaş buhar en aza indirilmiştir.

 

 

Damper

Damper

Gaz akış hatlarında sürecin gerekliliklerine göre oransal ya da on/off olarak kontrol edilebilen damperler genellikle iki yollu ya da üç yollu olarak imal edilmektedir. Genellikle sistemlerin aşırı yüklerden korunmasını sağlamak ya da servis hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için akış yönlendirme maksadıyla kullanılmaktadır. Hatlarda akışın bozulmaması için uygun çapta ve akışkanın kimyasal özelliğine göre uygun malzemeden üretilmelidir. İstenildiği takdirde %100 Sızdırmalık sağlanabilmektedir.