Degazör

Degazör

Kazan ve tüm tesisatlardaki korozyonu engellemek için kazan besi suyundaki O2 gazı belli bir değerin altında tutulmalıdır. Degazör, besi suyunun içindeki çözünmüş gazları uzaklaştırmak için kullanılan bir ekipmandır. Buhar sistemlerini korozif gazların etkilerinden korur.