Yakma Havası Ekonomizeri

Yakma Havası Ekonomizeri

Endüstriyel kazanların veya proseslerin bacalarından atılan duman gazı büyük miktarda termal enerjiye sahiptir. Ekonomizerlerde duman gazındaki bu enerji kullanılarak brülör yakma havası sıcaklığının arttırılması ile enerji tasarrufu sağlanır.

 

Endüstriyel kazanların bacalarından atılan duman gazındaki enerjiyi kullanarak brülör yakma havasının sıcaklığı artırılabilmektedir. Böylelikle enerji tasarrufu sağlarlar.

Kazan duman gazı çıkış sıcaklığı, mevcut kazanın durumu ve yakıt cinsine bağlı olarak kazan veya tesis veriminde %1,5 ile %3 arasında verim artışı sağlanır. Sağlanan verim artışına bağlı olarak, aynı kapasite için daha az yakıt harcanması veya aynı miktarda yakıt harcaması için daha fazla ısı üretimi gerçekleşir.

Daha az yakılan yakıt ile doğaya daha az CO2 salınacaktır. Dolayısıyla CO2 emisyonunu da en aza indirilecektir.

  • Brülör hava fanına daha sıcak hava verilmesi ile verim artışı
  • Mümkün olabilecek en optimum duman gazı çıkışıyla yüksek verim
  • Kolay ve hızlı kurulum için özel dizayn edilmiş sistem
  • Optimum tasarlanmış boru ve boru yerleşim dizaynı sayesinde kompakt
  • İlave ekonomizerler sayesinde verimin artırılması
  • Kazan kontrolü işletme verilerini açıkça gösteren PLC ve Dokunmatik Ekran
  • Duman gazı ve hava giriş bağlantıları sayesinde sisteme kolay bağlanabilme
  • Standartların zorunlu kıldığı imalat aşamaları sayesinde dayanıklı, güvenilir ve uzun ömürlü

Kazandan atılan duman gazı ile brülör yakma havasını ısıtmak üzere, kazan arkasına monte edilen ekonomizer, sistem verimini artırmak için dizayn edilmektedir. Ekonomizer kanatlı borulardan imal edilerek çok daha küçük ısı transfer yüzeyleri ile sistem verimi maksimize edilmektedir.

Kanat borulara yüksek frekans kaynak yöntemi ile kaynatılmıştır. Böylelikle kanat ile boru arasında tam bir ısı iletimi sağlanmakta ve ısı transferi mükemmel bir şekilde olmaktadır. Kanatlı boru firma bünyesinde bulunan labaratuvarda çekme ve eğme testlerine tabi tutularak ekonomizer ömrü boyunca sıcak/soğuk ve dur/kalk işletme koşullarında gerekli mukavemeti elde etmek amacıyla test edilmektedir.

Ekonomizer boru dağılımı havanın ve duman gazının ekonomizer boyunca homojen olarak ilerlemesini sağlayacak şekilde tam çapraz akış olarak tasarlanmaktadır.

Ekonomizer üzerinde gerekli emniyet, sıcaklık ve basınç göstergeleri ile 1 adet adam girme kapağı bulunur.