Kızgın Yağ Kazanları

Kızgın Yağ Kazanları

Doğalgaz ve sıvı yakıtla çalışabilen, 3 Geçişli yapısıyla, yağ çıkış sıcaklığına göre optimize edilmiş duman gazı çıkış sıcaklığı ile yüksek verimli Kızgınyağ Kazanları yüksek sıcaklık isteyen kauçuk, ağaç, kimya vb. endüstrilerde kullanılır.​

Doğalgaz ve sıvı yakıtla çalışabilen, 3 Geçişli yapısıyla, yağ çıkış sıcaklığına göre optimize edilmiş duman gazı çıkış sıcaklığı ile yüksek verimli Kızgınyağ Kazanları yüksek sıcaklık isteyen kauçuk, ağaç, kimya vb. endüstrilerde kullanılır.

Yüksek sıcaklıkların istenildiği proseslerde, yüksek basınçlı buhar kazanlarına nazaran, daha düşük basınçlarda yüksek sıcaklık elde edilerek, suyun oluşturduğu olumsuz etkiler bertaraf edilmektedir.

Tamamıyla paket olarak tasarlanan sistem çok hızlı bir şekilde montaj edilmekte ve devreye alınmaktadır.

Atılan duman gazı ile ısıtıcıya giren yakma havasını ısıtmak üzere, kazan arkasına monte edilecek olan ekonomizer, sistem verimini artırmak için dizayn edilmiştir.

Özel tasarım arka dönüş soğutma paneli sadece ısıtma yüzeyi avantajı getirmekle kalmıyor, aynı zamanda kazanın vibrasyon ve şoklara maruz kalmasını engelleyerek de uzun ömürlü bir çalışma sergilemesini sağlamaktadır.

Tip SBKYK
Üretilen Akışkan Yüksek Sıcaklıkta Yağ
Dizayn Spiral Kıvrımlı Sıvı Borulu
Isıl Kapasitesi 100 - 10.000 kW
Sıcaklık Aralığı 200 - 400 °C
Verim %94 (Ekonomizerli)
Yakıt Doğalgaz veya Sıvıyakıt

 

  • PLC tabanlı control sistemi sayesinde bütün sistem verilerine ulaşım
  • Entegre edilebilen ekonomizer, ısı izolasyon, 3 geçiş teknolojisi ve arka soğutma panel tasarımından dolayı yüksek verim seviyesi
  • Otomatik başlama, kapanma ve bekletme kontrolü
  • Bütün brülör sistemlerine uyumlu
  • Gelişmiş ateşleme sistemi ve mükemmel seçilen ısıtıcı ve brülör kombinasyonu sayesinde mükemmel yanma
  • Az yer kaplayan dizayn
  • Önceden programlanan ısıtıcı kontrolü sayesinde kolay devreye alma
  • Sistem tek bir ünite halinde olduğundan kolay kurulum

Yanmanın gerçekleştiği ocak, helisel olarak birbirlerine bağlı boru demetinden oluşmaktadır. Bu boru demetinin en uç noktasında iki plaka arasında sac ile ayrılmış bir duvar ile arka soğutma paneli, dış helisel serpantine bağlantı yapmaktadır. Dış helisel serpantinden gelen yağ iç serpantine ve oradan da işletmeye gitmektedir. Duman gazı, ocaktan iç içe geçmiş bu iki helisel serpantinin arasından geçerek en öne, oradan da kazan arkasındaki hava ön ısıtıcı ekonomizere doğru yönlenir.

Taze hava, ön ısıtıcı ile bir miktar ısıtıldıktan sonra ayrı hava fanlı brülöre doğru yönlendirilmektedir.

Kazan ön kapağı ağır yük menteşeli sistem ile tasarlanmış ve tamamıyla açılabilecek şekilde borulara müdahale edile bilinmektedir.

Kızgınyağ Kazanı izolasyonlu ve gerekli güvenlik ekipmanlarıyla donatılmıştır. Sistemin kendine ait bir kontrol panosu olabileceği gibi mevcut işletme PLC sistemi ile de kontrol edilebilir.

Brülör işletmesi için en uygun malzemeden seçilmiş brülör refrakteri/seramik yünü ve izolasyon sayesinde en az ısı kaybıyla brülör çalıştırılacaktır.

Merdiven ve platformlar, kontrol ayar ve bakımın kolayca yapılmasını sağlayacak şekilde dizayn edilecektir.

Merdiven ve korkuluklar TS EN ISO 14122 standartına uygun olarak iş güvenliği önlemleri dikkate alınarak tasarlanmıştır.