Buhar Aküsü

Buhar Aküsü

Bir işletmede değişken buhar tüketimi olması durumunda, buhar tüketimi düştüğünde, kazanın ürettiği fazla buharı depolar. İşletme buhar ihtiyacı arttığında yani pik çekiş oluştuğunda, depoladığı buharı işletmeye göndererek, buhar kazanına yardımcı olur ve ek buhar kapasitesi yaratır.