Ekonomizerler

Ekonomizerler

Endüstriyel kazanların veya proseslerin bacalarından atılan duman gazı büyük miktarda termal enerjiye sahiptir. Ekonomizerler duman gazındaki bu enerjiyi kullanarak kazana giren, ya da işletmenin her hangi bir yerinde kullanılan suyun/havanın sıcaklığı artırarak enerji tasarrufu sağlarlar.

Kazan duman gazı çıkış sıcaklığı ve yakıt cinsine bağlı olarak kazan veya tesis veriminde %3 ile %8,5 arasında verim artışı sağlanır.​

 

Besi Suyu Ekonomizeri

Besi Suyu Ekonomizeri

Endüstriyel kazanların veya proseslerin bacalarından atılan duman gazı büyük miktarda termal enerjiye sahiptir. Ekonomizerlerde duman gazındaki bu enerji kullanılarak kazana giren besi suyu sıcaklığının arttırılması ile enerji tasarrufu sağlanır.

Yakma Havası Ekonomizeri

Yakma Havası Ekonomizeri

Endüstriyel kazanların veya proseslerin bacalarından atılan duman gazı büyük miktarda termal enerjiye sahiptir. Ekonomizerlerde duman gazındaki bu enerji kullanılarak brülör yakma havası sıcaklığının arttırılması ile enerji tasarrufu sağlanır.

 

Kullanım Suyu Ekonomizeri

Kullanım Suyu Ekonomizeri

Endüstriyel kazanların veya proseslerin bacalarından atılan duman gazı büyük miktarda termal enerjiye sahiptir. Ekonomizerlerde duman gazındaki bu enerji kullanılarak işletmede ihtiyaç duyulan kullanım suyu sıcaklığının arttırılması ile enerji tasarrufu sağlanır.