Atık Isı Kazanları

Atık Isı Kazanları

Endüstriyel kazanların veya proseslerin bacalarından atılan duman gazı büyük miktarda termal enerjiye sahiptir. Ekonomizerler duman gazındaki bu enerjiyi kullanarak kazana giren, ya da işletmenin herhangi bir yerinde kullanılan suyun/havanın sıcaklığı artırarak enerji tasarrufu sağlarlar.​

Atık Isı Sıcak Su Kazanı

Atık Isı Sıcak Su Kazanı

Atık ısı sıcak su kazanları, atık duman gazının bünyesindeki enerjiden faydalanarak sıcak su üretiminde kullanılmaktadır.

Atık Isı Buhar Kazanı

Atık Isı Buhar Kazanı

Atık ısı buhar kazanları, atık duman gazının bünyesindeki enerjiden faydalanarak doymuş ya da kızgın buhar üretiminde kullanılmaktadır. ​

Atık Isı Yağ Kazanı

Atık Isı Yağ Kazanı

Gaz motoru, gaz türbini veya proseste oluşan atık sıcak gazların enerjisinden faydalanılarak kızgın yağ üretmek amaçlanmıştır.​