ORC Sistemleri

ORC Sistemleri

Mevcut güç üretim santralinizde termal olarak kullanmadığınız enerji, üstün ORC teknolojisiyle ister tekrar sizler tarafından kullanılabilen enerjiye, isterseniz de elektrik piyasasına satabileceğiniz elektrik enerjisine dönüşmektedir.​

Mevcut güç üretim santralinizde termal olarak kullanmadığınız enerji, üstün ORC teknolojisiyle ister tekrar sizler tarafından kullanılabilen enerjiye, isterseniz de elektrik piyasasına satabileceğiniz elektrik enerjisine dönüşmektedir.

ORC teknolojisiyle, tamamıyla paket olarak tasarlanan sistem çok hızlı bir şekilde montaj edilmekte ve devreye alınmaktadır.

Kullanılan akışkan, düşük sıcaklıklarda yüksek basınçlara ulaşabildiği için, düşük atık gaz sıcaklıklarında(>250 °C) da elektrik enerjisi üretilmesine olanak sağlamaktadır.

Tip ORCPG
Üretilen Enerji Elektrik
Elektriksel Kapasite 125 - 5 MW
Termal Kaynak Sıcaklık Aralığı 250 - 600 °C
Verim %13-20

 

  • PLC tabanlı control sistemi sayesinde bütün sistem verilerine ulaşım
  • Entegre edilebilen re-heater, ısı izolasyonu, manyetik kaplin tasarımından dolayı yüksek verim seviyesi
  • İlave enerjiye gerek duymaz, sadece ısıl enerji yeterlidir
  • Gaz motoru ile direk uyumlu ve farklı yüklerde otomatik ayarlanabilen çıkış gücü
  • Gelişmiş güç elektronik sistemleriyle, elektrik satışı için bağlantının kolaylaığı
  • Az yer kaplayan dizayn
  • Az bakım gerektiren
  • Yenilenebilir enerji ile çalışan sistemlerde ilave elektrik üretimi için teşvik

Organik akışkan önce lehimli plakalı eşanjör vasıtasıyla ceket suyundan, sonrasında da ayrı bir ısı taşıyıcı akışkan tarafından duman gazından alınan enerji ile ikinci plakalı eşanjör ile basıncı yükseltilir.

Basıncı yükseltilen akışkan expander üzerinden geçerek, expander’in dönmesini sağlar. Expander direk olarak jeneratöre bağlıdır ve bu şekilde elektrik üretimi gerçekleşir. Expander çıkışındaki organik akışkan, ayrı bir kondenser vasıtasıyla yoğuşturularak tekrar ceket suyundan alınacak ısıyla ön ısıtılır.

Paket olarak temin edilecek ORC ünitesi ile birlikte otomasyon panosu sistemin tek bir yerden operatör müdehalesi olmaksızın kumanda edilmesine olanak tanımaktadır.

Ayrıca ceket suyu ve termal taşıyıcı akışkanlar için temin edilecek plakalı eşanjörler ile termal akışkanın eksoz gazından alması gereken enerjinin transfer edileceği ısı değiştiricisi de sistemin ekipmanlarındandır.

Sistemde ayrıca yarı sulu kondenser sistemi de entegre edilecektir.

Merdiven ve platformlar, kontrol ayar ve bakımın kolayca yapılmasını sağlayacak şekilde dizayn edilecektir.

Merdiven ve korkuluklar TS EN ISO 14122 standartına uygun olarak iş güvenliği önlemleri dikkate alınarak tasarlanmıştır.