Besi Suyu Ekonomizeri

Besi Suyu Ekonomizeri

Endüstriyel kazanların veya proseslerin bacalarından atılan duman gazı büyük miktarda termal enerjiye sahiptir. Ekonomizerlerde duman gazındaki bu enerji kullanılarak kazana giren besi suyu sıcaklığının arttırılması ile enerji tasarrufu sağlanır.

Endüstriyel buhar kazanların bacalarından atılan duman gazı enerjiyi kullanarak kazana giren suyun sıcaklığı artırarak enerji tasarrufu sağlarlar.

Kazan duman gazı çıkış sıcaklığı, mevcut kazanın durumu ve yakıt cinsine bağlı olarak kazan veya tesis veriminde %3 ile %6 arasında verim artışı sağlanır. Sağlanan verim artışına bağlı olarak, aynı kapasite için daha az yakıt harcanması veya aynı miktarda yakıt harcaması için daha fazla ısı üretimi gerçekleşir.

Daha az yakılan yakıt ile doğaya daha az CO2 salınacaktır. Dolayısıyla CO2 emisyonunu da en aza indirecektir.

Tip SBBSE
Üretilen Akışkan Yüksek Basınçlı Sıcak Su
Dizayn Su Borulu Eşanjör
İşletme Basıncı 6 - 20 barg
Max. Baca Gazı Sıcaklığı 350 °C (Proses Gazları İçin 600 °C)
Min. Baca Gazı Debisi 500 kg/h
Max. Baca Gazı Debisi 120.000 kg/h
Atık ISı Kaynağı Yakıtı Doğalgaz (Diğer baca gazları talebe bağlıdır.)
Buhar Kazanı İçin Kazan Kapasitesi Takribi 0,5 to 24 ton/saat

 

  • Kazana doymuş buhar sıcaklığına daha yakın sıcaklıkta su girişiyle en az termal gerilme
  • Ekonomizer ile birlikte entegre edilen Oransal Seviye Kontrolü ve Degazör sistemleriyle mükemmel kazan işletimi
  • Kazanılan ısının kazan besleme suyuna verilmesi halinde, kazanın max. yüklerde zorlanmadan çalışması, değişik yüklerde de daha iyi bir şekilde uyum sağlaması
  • Mümkün olabilecek en optimum duman gazı çıkışıyla yüksek verim
  • Kolay ve hızlı kurulum için özel dizayn edilmiş sistem
  • Optimum tasarlanmış boru ve boru yerleşim dizaynı sayesinde az su hacimli kompakt
  • İlave ekonomizerler sayesinde verimin artırılması
  • Kazan kontrolü işletme verilerini açıkça gösteren PLC ve Dokunmatik Ekran
  • Duman gazı ve su giriş bağlantıları sayesinde sisteme kolay bağlanabilme
  • Standartların zorunlu kıldığı imalat aşamaları sayesinde dayanıklı, güvenilir ve uzun ömürlü

Duman gazı ile kazan besi suyunu ısıtmak üzere, kazan arkasına monte edilecek olan ekonomizer, sistem verimini artırmak için dizayn edilmiştir. Ekonomizer kanatlı borulardan imal edilmiş olup, çok daha küçük ısı transfer yüzeyleri ile sistem verimi maksimize edilecektir. Ekonomizer kendi kendini taşır tasarlanmakla birlikte, direkt kazan çıkışına monte edile bilinmektedir.

Ekonomizer boru dağılımı suyun ve duman gazının ekonomizer boyunca homojen olarak ilerlemesini sağlayacak şekilde tam çapraz akış olarak tasarlanmıştır.

Bakım ve uzun süreli duruşlarda ekonomizer içerisindeki suyun tamamını dreyn edebilecek şekilde tasarlanan ekonomizer üzerinde gerekli boşaltma, emniyet, havalık, sıcaklık ve basınç göstergeleri bulunmaktadır.

Ekonomizer üzerine yeterli miktarda su ve duman gazı tarafında muayene kapakları bulunmaktadır.

Isıtma yüzeylerinin temizlenmesi için temizleme boruları entegre olacaktır.

Isı geri kazanım buhar kazanı izolasyonlu ve gerekli güvenlik ekipmanlarıyla donatılmıştır. Taşımayı kolaylaştırmak için bir baca gazı bypass klapesi eklenmiş ve izolasyonu yapılmıştır. Kazan kontrolü PLC temeline dayanan dokunmatik ekran ile kontrol edilebilir.

Kazan besi suyunu ekonomizerde sürekli akış halinde tutmak için oransal besi suyu kontrol sistemiyle kazandan ayrılan buharın kütlesi yerine hemen besi suyu ile aynı miktarda takviye yaparak ısı dengesini koruyarak kazandan ayrılan buharın kalitesini maksimum seviyede tutmakta ve ekonomizerde buharlaşmayı engellemektedir.

Duman gazını direk bacaya yönlendirecek manuel by-pass damperi bulunmaktadır. İstenirse PLC’den alınacak sinyal ile otomatik çalışan by-pass klapesi ile de donatılabilir.