Indirect Hava Isıtıcıları

Indirect Hava Isıtıcıları

Doğalgaz ve sıvı yakıtla çalışabilen, 3 Geçişli yapısıyla, hava çıkış sıcaklığına göre optimize edilmiş duman gazı çıkış sıcaklığı ile yüksek verimli Indirect Hava Isıtıcıları saf ve yüksek sıcaklıkta hava ihtiyacı olan süt tozu, tozlaştırma vb. endüstrilerde kullanılır.​

Doğalgaz ve sıvı yakıtla çalışabilen, 3 Geçişli yapısıyla, hava çıkış sıcaklığına göre optimize edilmiş duman gazı çıkış sıcaklığı ile yüksek verimli Indirect Hava Isıtıcıları saf ve yüksek sıcaklıkta hava ihtiyacı olan süt tozu, tozlaştırma vb. endüstrilerde kullanılır.

Tamamıyla paket olarak tasarlanan sistem çok hızlı bir şekilde montaj edilmekte ve devreye alınmaktadır.

Duman gazı ile ısıtıcıya giren havayı ısıtmak üzere, kazan arkasına monte edilecek olan ekonomizer, sistem verimini artırmak için dizayn edilmiştir. Ekonomizer kanatlı borulardan imal edilecek olup, çok daha küçük ısı transfer yüzeyleri ile sistem verimi maksimize edilecektir.

Konvansiyonel sistemlere göre atılan gaz ile ısıtılacak hava arasına kurulacak ısıtma devresi ile sistem maksimum verimlere ulaşabilmektedir.

Tip IHDIS
Üretilen Akışkan Yüksek Sıcaklıkta Hava
Dizayn Geri Tepmeli Ocaklı Duman Borulu
Isıl Kapasitesi 3.500 - 50.000 Nm3/h
Scaklık Aralığı 20-300 °C
Maksimum Sıcaklık Farklı 250 °C
Maksimum Basınç Kaybı 90 mmSS
Verim %91,4 - %96,7 (Ekonomizerli)
Yakıt Doğalgaz veya Sıvıyakıt

 

  • PLC tabanlı control sistemi sayesinde bütün sistem verilerine ulaşım
  • Entegre edilebilen ekonomizer, ısı izolasyon ve 3 geçiş teknolojisinden dolayı yüksek verim seviyesi
  • Otomatik başlama, kapanma ve bekletme kontrolü
  • Bütün brülör sistemlerine uyumlu
  • Gelişmiş ateşleme sistemi ve mükemmel seçilen ısıtıcı ve brülör kombinasyonu sayesinde mükemmel yanma
  • Az yer kaplayan dizayn
  • Önceden programlanan ısıtıcı kontrolü sayesinde kolay devreye alma
  • Sistem tek bir ünite ünite halinde olduğundan kolay kurulum

Duman gazı, gaz brülörü ile elde edilerek geri tepmeli yanma ocağı ile gerekli ısının büyük bir kısmını ışıma ve konveksiyon yoluyla taze havaya verir. Ocaktan çıkan duman gazları alaşımlı boru demetinin boru tarafından geçerek gerekli ısıyı dış tarafından geçen havaya iletir. Kazanın arkasından hava ön ısıtıcı ısı alıcı ekonomizere doğru yönlenir.

Taze hava, ön ısıtıcı ile bir miktar ısıtıldıktan sonra kazanın ön ve üst kısmından ocağı ve boruların dışından ara perde vasıtasıyla kazanı helisel dolaştıktan sonra işletmeye sevk edilir.

Brülör montaj bölgesinde refraktersiz tasarlanan özel yapısıyla, giren hava brülör namlusunu soğutmaktadır. Ayrıca özel tasarlanan genleşme elemanları ile sistem minimum gerilme ile uzun süreli çalşmaktadır.

Indirect Hava Isıtıcısı izolasyonlu ve gerekli güvenlik ekipmanlarıyla donatılmıştır. Sistemin kendine ait bir kontrol panosu olabileceği gibi mevcut işletme PLC sistemi ile de kontrol edilebilir.

İlave Ekonomizer entegresi ile birlikte duman gazı ve hava ısıtıcısı arasında sıcak su sirkülasyon devresi ile yüksek verim elde edilmektedir

Merdiven ve platformlar, kontrol ayar ve bakımın kolayca yapılmasını sağlayacak şekilde dizayn edilecektir.

Merdiven ve korkuluklar TS EN ISO 14122 standartına uygun olarak iş güvenliği önlemleri dikkate alınarak tasarlanmıştır.