MNK Enerji

/mnkenerji /mnkenerji mnkenerji +90 ( 224 ) 442 89 42 info@mnkenerji.com

Ürünlerimiz

Elektrik üreten kojenerasyon tesislerinde, atılan baca gazından birinci derecede termal olarak(buhar ve sıcak su) faydalanmak, sistemin toplam verimini maksimum etmede önemli bir pay sahibidir.
Atık Isı Buhar Kazanları
Doğalgaz ve sıvı yakıtla çalışabilen, 3 Geçişli yapısıyla, buhar basıncına göre optimize edilmiş gaz çıkış sıcaklığı ile yüksek verimli buhar kazanları endüstriyel tüm alanlarda kullanılabilir.
Buhar Kazanları
Doğalgaz ve sıvı yakıtla çalışabilen, 3 Geçişli yapısıyla, hava çıkış sıcaklığına göre optimize edilmiş duman gazı çıkış sıcaklığı ile yüksek verimli Indirect Hava Isıtıcıları saf ve yüksek sıcaklıkta hava ihtiyacı olan süt tozu, tozlaştırma vb. endüstrilerde kullanılır.
Indirect Hava Isıtıcıları
Doğalgaz ve sıvı yakıtla çalışabilen, 3 Geçişli yapısıyla, yağ çıkış sıcaklığına göre optimize edilmiş duman gazı çıkış sıcaklığı ile yüksek verimli Kızgınyağ Kazanları yüksek sıcaklık isteyen kauçuk, ağaç, kimya vb. endüstrilerde kullanılır.
Kızgınyağ Kazanları
Mevcut güç üretim santralinizde termal olarak kullanmadığınız enerji, üstün ORC teknolojisiyle ister tekrar sizler tarafından kullanılabilen enerjiye, isterseniz de elektrik piyasasına satabileceğiniz elektrik enerjisine dönüşmektedir
ORC Sistemleri
Endüstriyel kazanların veya proseslerin bacalarından atılan duman gazı büyük miktarda termal enerjiye sahiptir. Ekonomizerler duman gazındaki bu enerjiyi kullanarak kazana giren, ya da işletmenin her hangi bir yerinde kullanılan suyun/havanın sıcaklığı artırarak enerji tasarrufu sağlarlar
Ekonomizerler