Ekonomizerler

Ekonomizerler

Endüstriyel kazanların veya proseslerin bacalarından atılan duman gazı büyük miktarda termal enerjiye sahiptir. Ekonomizerler duman gazındaki bu enerjiyi kullanarak kazana giren, ya da işletmenin her hangi bir yerinde kullanılan suyun/havanın sıcaklığı artırarak enerji tasarrufu sağlarlar.

Kazan duman gazı çıkış sıcaklığı ve yakıt cinsine bağlı olarak kazan veya tesis veriminde %3 ile %8,5 arasında verim artışı sağlanır.

Yüksek verimli ısı transfer yüzeyi sayesinde mevcut kazanlara ve yeni kazanlara uygulanarak toplam sistem verimi artırıla bilinmektedir. Duman gazı “kuru” çalışma olarak nitelendirilen bölgede işletilerek “Kazan Besi Suyu” ekonomizeri üretilmekte, müşteri talepleri doğrultusunda duman gazında bulunan enerjiden daha da faydalanılarak “Yakma Havası Ekonomizeri” ve/veya “Proses Suyu Ekonomizeri” gibi “Yoğuşmalı Ekonomizerler” de üretilebilinmektedir.

Besi Suyu Ekonomizeri

Besi Suyu Ekonomizeri

Endüstriyel kazanların veya proseslerin bacalarından atılan duman gazı büyük miktarda termal enerjiye sahiptir. Ekonomizerler duman gazındaki bu enerjiyi kullanarak kazana giren, ya da işletmenin her hangi bir yerinde kullanılan suyun/havanın sıcaklığı artırarak enerji tasarrufu sağlarlar

  • Mümkün olabilecek en optimum duman gazı çıkışıyla yüksek verim
  • Kolay ve hızlı kurulum için özel dizayn edilmiş sistem
  • Optimum tasarlanmış boru ve boru yerleşim dizaynı sayesinde kompakt
  • İlave ekonomizerler sayesinde verimin artırılması
  • Kazan kontrolü işletme verilerini açıkça gösteren PLC ve Dokunmatik Ekran
  • Standartların zorunlu kıldığı imalat aşamaları sayesinde dayanıklı, güvenilir ve uzun ömürlü

Ekonomizer kanatlı borulardan imal edilecek olup, çok daha küçük ısı transfer yüzeyleri ile sistem verimi maksimize edilecektir. Ekonomizer boru dağılımı havanın ve duman gazının ekonomizer boyunca homojen olarak ilerlemesini sağlayacak şekilde tam çapraz akış olarak tasarlanmıştır.

Bakım ve uzun süreli duruşlarda ekonomizer içerisindeki suyun tamamını dreyn edebilecek şekilde tasarlanan ekonomizer üzerinde gerekli boşaltma, emniyet, havalık, sıcaklık ve basınç göstergeleri bulunacaktır.

Ekonomizer üzerine 1 adet adam girme kapağı bulunacaktır. Isıtma yüzeylerinin temizlenmesi için 1 grup temizleme boruları entegre olacaktır. Müşteri isteğine bağlı olarak ekonomizer kazan konumlandırılması yapılmaktadır.