Atık Isı Kazanları

Atık Isı Kazanları

Endüstriyel kazanların veya proseslerin bacalarından atılan duman gazı büyük miktarda termal enerjiye sahiptir. Ekonomizerler duman gazındaki bu enerjiyi kullanarak kazana giren, ya da işletmenin her hangi bir yerinde kullanılan suyun/havanın sıcaklığı artırarak enerji tasarrufu sağlarlar-

Atık Isı Buhar Kazanı

Atık Isı Buhar Kazanı

Atık ısı buhar kazanları, atık duman gazının bünyesindeki enerjiden faydalanarak doymuş ya da kızgın buhar üretiminde kullanılmaktadır.

Atık Isı Sıcak Su Kazanı

Atık Isı Sıcak Su Kazanı

Atık ısı buhar kazanları, atık duman gazının bünyesindeki enerjiden faydalanarak doymuş ya da kızgın buhar üretiminde kullanılmaktadır.

Atık Isı Sıcak Su Kazanı

Atık Isı Sıcak Su Kazanı

Atık ısı buhar kazanları, atık duman gazının bünyesindeki enerjiden faydalanarak doymuş ya da kızgın buhar üretiminde kullanılmaktadır.

Elektrik üreten kojenerasyon tesislerinde, atılan baca gazından birinci derecede termal olarak(buhar ve sıcak su) faydalanmak, sistemin toplam verimini maksimum etmede önemli bir pay sahibidir.

Gaz motorlarında ve gaz türbinlerinde yakma sürecinden çıkan baca gazı atık ısı kazanına iletilerek doymuş ya da kızgın buhar elde edilebilir. Kompakt dizaynı sayesinde hem mevcut tesislerin iyileştirilmesi, hem de yeni tesislerde atılan duman gazının maksimum seviyede değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

TİP DBAIK
Üretilen Akışkan Yüksek Basınçlı Kızgın veya Doymuş Buhar
Dizayn Duman Borulu Eşanjör
Buhar Üretim Kapasitesi 400 - 12.100 kg/h
İşletme Basıncı 6 - 20 barg
Max. Baca Gazı Sıcaklığı 550 °C (İlave yanma ile 1.000 °C)
Min. Baca Gazı Debisi 500 kg/h
Max. Baca Gazı Debisi 900.000 kg/h
Atık Isı Kaynağı Yakıtı Doğalgaz (Diğer bacagazları talebe bağlıdır.)
Kojenerasyon Elektrik Gücü Takribi 0,5 to 7 MW

 

  • Mümkün olabilecek en optimum duman gazı çıkışıyla yüksek verim
  • Kolay ve hızlı kurulum için özel dizayn edilmiş sistem
  • Optimum tasarlanmış boru ve boru yerleşim dizaynı sayesinde az su hacimli kompakt
  • İlave ekonomizerler sayesinde verimin ve buhar üretiminin artırılması
  • Kazan kontrolü işletme verilerini açıkca gösteren PLC ve Dokunmatik Ekran
  • Duman gazı ve su giriş bağlantıları sayesinde sisteme kolay bağlanabilme
  • Standartların zorunlu kıldığı imalat aşamaları sayesinde dayanıklı, güvenilir ve uzun ömürlü

Basınçlı gövde, silindirik bir kazan, ön ve arka aynaları tek geçişli duman boruları, gerekli bütün bağlantı ağızları ve kazanın kontrol ile bakımına yarayan adam ve temizleme deliklerinden meydana gelmiştir. Ön ve Arka aynı boru plakaları EN 12953-4 Madde 5.6.4'e uygun olarak talaşlı imalat ile şekillendirildikten sonra makineto ile sıkılmakta ve özlü tel ile MIG kaynak yöntemi ile kaynatılmaktadır.

Duman gazı ile kazan besi suyunu ısıtmak üzere, kazan arkasına monte edilecek olan ekonomizer, sistem verimini artırmak için dizayn edilecektir. Ekonomizer kanatlı borulardan imal edilecek olup, çok daha küçük ısı transfer yüzeyleri ile sistem verimi maksimize edilecektir.

Ekonomizer boru dağılımı suyun ve duman gazının ekonomizer boyunca homojen olarak ilerlemesini sağlayacak şekilde tam çapraz akış olarak tasarlanmıştır.

Isı geri kazanım buhar kazanı izolasyonlu ve gerekli güvenlik ekipmanlarıyla donatılmıştır. Taşımayı kolaylaştırmak için bir baca gazı bypass sistemi eklenmiş ve izolasyonu yapılmıştır. Kazan kontrolü PLC temeline dayanan dokunmatik ekran ile kontrol edilebilir.

Kazan besi suyunu kazana pompalamak için yeterli büyüklükte seçilen kazan besi pompaları skid olarak gruplanmıştır.

Buhar basıncından alınacak sinyale göre kazan gerekli buhar çekişi sağladığında kazana giriş klapesi oransal olarak kapanan by-pass klapesi ile donatılmıştır.

Merdiven ve platformlar, kontrol ayar ve bakımın kolayca yapılmasını sağlayacak şekilde dizayn edilecektir.

Merdiven ve korkuluklar TS EN ISO 14122 standartına uygun olarak iş güvenliği önlemleri dikkate alınarak tasarlanmıştır.