Economizers

Waste Heat Boilers

The flue gas from the boilers of industrial boilers or processes has a large amount of thermal energy. Economists use this energy in the flue gas to save energy by increasing the temperature of the water / air used in the boiler or anywhere in the business

Waste Heat Steam Generators

Waste Heat Steam Generators

Heat recovery steam boiler uses accumulated thermal energy in flue gas heat to generate steam for process.

Waste Heat Hot Water Boiler

Waste Heat Hot Water Boiler

Atık ısı buhar kazanları, atık duman gazının bünyesindeki enerjiden faydalanarak doymuş ya da kızgın buhar üretiminde kullanılmaktadır.